Mẫu đơn xác nhận

Download mẫu đơn dưới đây:

Lưu ý: đối với mẫu đơn xác nhận lương, xác nhận công tác, xác nhận gia hạn hợp đồng là phải đánh máy.

Leave a Reply

Your email address will not be published.*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tòa nhà SAMCO, tầng 5 - VPBank, số 326 Võ Văn Kiệt, P. Cô Giang, Q.1 - Hotline: 0984 247 270