Thủ tục hồ sơ

THỦ TỤC HỒ SƠ VAY TÍN CHẤP

1. Đối với chương trình vay tín chấp theo lương, dành cho khách hàng là nhân viên đi làm tại công ty:

– CMND.
– Hộ khẩu hoặc KT3.
– Giấy tờ thứ cấp (Giấy phép lái xe / Passport / Thẻ nhân viên / Bằng tốt nghiệp / Sơ yếu lí lịch dán hình  có công chứng của địa phương).
– Hợp đồng lao động (HĐLĐ).
– Phiếu lương 2 tháng gần nhất hoặc sao kê lương 6 tháng gần nhất .
– Thẻ bảo hiểm y tế hoặc sổ bảo hiểm xã hội (thất nghiệp)  do công ty cung cấp (không yêu cầu nếu khách hàng cư trú trong khu vực HCM).
*Có thể miễn cung cấp Hợp đồng lao động nếu KH có thể cung cấp sao kê tài khoản ngân hàng trên 6 tháng + thẻ bảo hiểm y tế*
 
2. Đối với chương trình vay tín chấp theo bảo hiểm nhân thọ, dành cho khách hàng là tự kinh doanh hoặc chủ doanh nghiệp:

– CMND.
– Hộ khẩu hoặc KT3.
– Giấy tờ thứ cấp (Giấy phép lái xe / Passport / Thẻ nhân viên / Bằng tốt nghiệp / Sơ yếu lí lịch dán hình có công chứng của địa phương).
– Hợp đồng lao động (khách hàng là nhân viên có làm việc hưởng lương, thời gian công tác tối thiểu 1 năm) hoặc giấy phép đăng kí kinh doanh (khách hàng tự doanh, thời hạn đăng kí kinh doanh tối thiểu là 2 năm).
– Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ (thời hạn hiệu lực trên hợp đồng tối thiểu là 1 năm, mức bảo phí hàng năm tối thiểu là 2 triệu đồng/năm).
– Hoá đơn đóng phí bảo hiểm 2 kỳ gần nhất.
  
3. Đối với chương trình vay tín chấp theo thẻ tín dụng:

– CMND.
– Hộ khẩu/ KT3.
– Giấy tờ thứ cấp (Giấy phép lái xe / Passport / Thẻ nhân viên / Bằng tốt nghiệp / Sơ yếu lí lịch dán hình có công chứng của địa phương).
– Hợp đồng lao động (khách hàng là nhân viên có làm việc hưởng lương, tổng thời gian công tác trên 1 tháng) hoặc giấy phép đăng kí kinh doanh trên 2 năm (nếu khách hàng là chủ doanh nghiệp).
– Photo mặt trước thẻ tín dụng.
– Sao kê giao dịch phát sinh thẻ tín dụng (1 tháng gần nhất).

Trường hợp đặc biệt:

– Nếu khách hàng mất CMND hoặc CMND được cấp đã quá lâu (trên 15 năm) có thể thay thế bằng Passport.
– Nếu Hợp đồng lao động thất lạc, sai sót hoặc không thể cung cấp do lí do riêng, có thể thay thế bằng xác nhận công tác theo mẫu, kèm BHYT.
– Trường hợp Sao kê giao dịch phát sinh thẻ tín dụng không thể hiện hạn mức thẻ tín dụng, yêu cầu cung cấp Thư chứng nhận cấp thẻ Tín Dụng hoặc giấy xác nhận thông tin thẻ tín dụng do ngân hàng chứng nhận.
– Nếu khách hàng không có đăng kí Giấy phép kinh doanh hoặc kinh doanh thuộc ngành nghề không thể đăng kí giấy phép kinh doanh, yêu cầu hợp đồng bảo hiểm phải là Prudential, Bảo Việt, AIA, Manulife và có thời hạn trên 1 năm.
– Trường hợp thất lạc Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, yêu cầu có giấy Xác nhận sở hữu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của công ty bảo hiểm mà khách hàng sử dụng, thể hiện đầy đủ thông tin của khách hàng, người được thụ hưởng bảo hiểm, thông tin hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, mức bảo phí hàng năm…
– Trường hợp thất lạc hóa đơn đóng phí bảo hiểm, yêu cầu có giấy xác nhận thông tin chi trả bảo phí của công ty bảo hiểm mà khách hàng tham gia.

Leave a Reply

Your email address will not be published.*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tòa nhà SAMCO, tầng 5 - VPBank, số 326 Võ Văn Kiệt, P. Cô Giang, Q.1 - Hotline: 0984 247 270